Het Nationaal Zakenauto Onderzoek 2017: Actuele inzichten in zakelijke mobiliteit

Het Nationaal Zakenauto Onderzoek is inmiddels een jaarlijks terugkerend grootschalig onderzoek onder zakelijke rijders enerzijds en onder verantwoordelijken voor het wagenpark anderzijds. Het is een initiatief van Automobiel Management, RDC en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA). Het onderzoek wordt uitgevoerd door VMS | Insight.

Het doel van het onderzoek is om een duidelijk beeld te krijgen van trends, ontwikkelingen en voorkeuren op het gebied van zakelijke mobiliteit in het algemeen en zakelijk autogebruik in het bijzonder.

In het berijdersonderzoek komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • De mening van de zakelijke rijder over mobiliteitsoplossingen, zoals de zakenauto, alternatieve mobiliteitsvormen, mobiliteitsbudget en privélease. Is er behoefte om de invulling van zakelijke mobiliteit anders in te richten?
  • De invloedsfactoren op de keuze van een zakenauto: Wat vindt de zakelijke rijder belangrijk bij de keuze van de (volgende) auto?
  • Het beleid van de werkgever: Op welke stuurt de werkgever? Worden er alternatieven geboden?

In het bedrijvenonderzoek staan deze onderwerpen centraal:

  • Hoe kijken werkgevers naar de ontwikkeling van zakelijke mobiliteit in de toekomst?
  • In welke mate is er behoefte aan alternatieven?
  • Wat zijn valkuilen en successen bij de invoering van een mobiliteitsbudget?
  • Hoe wordt voorgesorteerd op elektrisch vervoer?
  • Hoe gaan werkgevers om met verkeersveiligheid?

Op 27 september aanstaande, tijdens het Driving Business event georganiseerd door vakblad Automobiel Management. worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd door Eric Vousten van VMS | Insight. Direct daarna wordt onthuld welke auto de titel Zakenauto van het Jaar 2018 mag dragen. De uitgebreide rapportage is vanaf 27 september beschikbaar als download. De rapportage van afgelopen jaar nog eens doorbladeren? Klik dan hier.