Marktonderzoek &

Impact analyse

Marktonderzoek &

Impact analyse

Succesvol positioneren en efficiëntere bedrijfsprocessen

Een succesvolle groeistrategie, optimaal inspelen op de klantbehoeften en efficiëntere bedrijfsprocessen. Dat wil iedereen wel. En met de juiste kennis en inzichten is dat vaak ook bereikbaar. Of je nu de interne processen wilt optimaliseren, je op een nieuwe doelgroep wilt richten of je marktpositie wilt verbeteren. Bij het opstellen of implementeren van strategieën, processen, projecten en taken is het van belang om te weten wat je uitgangspositie is, wat de kansen en bedreigingen zijn en of je plan ook daadwerkelijk gaat opleveren wat je voor ogen hebt. Marktonderzoek en impactanalyse bieden dan uitkomst.

Door data en kennis te vergaren en te vertalen naar de juiste inzichten, kun je de kansen voor jouw organisatie helder in kaart brengen. Strategische keuzes kunnen dan weloverwogen en goed onderbouwd gemaakt worden, met optimaal resultaat als logisch gevolg.

Marktonderzoek en impact analyse voor automotive & mobiliteit

Ben jij actief in de automotive en/of mobiliteitsbranche? Wil jij je bedrijf sterk positioneren en de meest optimale strategie voor je bedrijf bepalen of bedrijfsprocessen optimaliseren en efficiënter gaan werken?

Met marktonderzoek breng je de mobiliteitsmarkt en de mogelijkheden voor je bedrijf in kaart. Het laat je zien waar je staat,  hoe je je kunt onderscheiden van de concurrentie, wie potentiële klanten zijn en hoe je deze klanten aan je bindt. En een impactanalyse toont wat de gevolgen van de ontwikkelingen of van interne veranderingen voor jouw bedrijf kunnen zijn.

Door onze focus op automotive en mobiliteit en jarenlange ervaring hebben wij diepgaande kennis van de automotive & mobiliteitsmarkt. Wij begrijpen wat er speelt en kunnen door middel van marktonderzoek of impact analyse zorgen voor doeltreffende inzichten en advies zodat je goed onderbouwde, weloverwogen keuzes kunt maken. Ook zorgen wij voor een concrete doorvertaling naar wat het betekent voor je strategie, met een concreet actieplan. Je weet dan zeker dat je meteen de juiste richting op gaat en kunt, indien intern gevraagd, eenvoudig verantwoording afleggen.

Wij zorgen voor het antwoord op jouw vraag

Jouw vraag staat centraal. Wij zorgen voor het antwoord. Altijd goed onderbouwd en gebaseerd op feiten. Zo kunnen we bijvoorbeeld onderzoeken doen naar nieuwe mogelijkheden, interne optimalisatie, productproposities of verdienmodellen. Ook kunnen wij helpen strategie en innovatie trajecten succesvol op te zetten en te implementeren.

Door het inzetten van marktonderzoek en impactanalyse genereer je nieuwe, waardevolle kennis en krijg je inzichten die leiden tot betere strategieën, zodat jouw bedrijf meer rendement behaalt.

Welke vraagstukken staan bij jouw bedrijf momenteel centraal?

Heb jij een soortgelijke vraag of een andere vraag waarover je graag wilt sparren? Wij horen het graag! Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Hoe gaat het in z’n werk?

Interesse? Neem contact op en gun je business een boost.

Maak een afspraak

Hoe gaat het in z’n werk?

Interesse? Neem contact op en gun je business een boost.

Maak een afspraak

Marktonderzoekmethoden en impactanalyse

 

Ons portfolio onderzoeksmethoden en analyses is zeer breed. Wij doen o.a. desk research, diepte-interviews, kwalitatief- en kwantitatief onderzoek, modellering of een combinatie daarvan. We werken zowel voor grote als kleinere organisaties, voornamelijk in de automotive- en mobiliteitsmarkt. Ook de onderzoeken verschillen in grootte. Zo hebben we diverse grote nationale onderzoeken uitgevoerd, maar ook kleinere bedrijfsspecifieke onderzoeken zitten in ons opdrachtenportfolio.

Bekende, toonaangevende onderzoeken die wij de afgelopen jaren gedaan hebben zijn:

Het Nationaal Zakelijk Mobiliteitsonderzoek (NZMO) is een groot nationaal brancheonderzoek in samenwerking met Automobiel Management, VNA, RDC, NS en RET, waarin alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit in kaart zijn gebracht, zowel belicht vanuit de zakelijke reiziger als de werkgever.

De Monitor Lichte Bedrijfswagens is een groot nationaal onderzoek over de samenstelling van de vloot lichte bedrijfswagens en over de verwachtingen met betrekking tot toekomstige keuzes. Dit onderzoek is uitgevoerd voor Koninklijke RAI-vereniging.

Merkrapportages naar aanleiding van NZMO en MLB in opdracht van diverse importeurs. Dit geeft een duidelijk beeld op merkniveau over de trends met betrekking tot merkloyaliteit, attractiviteit, instroom/uitstroom, invloedsfactoren op autokeuze en imago/associaties. Vanuit het perspectief van eigen-merk rijders en van vreemd-merk rijders. En op bedrijfsniveau: wat zijn de visie, maatregelen, concrete veranderintenties en investeringsplannen met betrekking tot mobiliteit? Is er een verschil tussen bedrijven die wel of juist niet jouw merk in het park hebben?

In opdracht van BOVAG zijn drie opeenvolgende onderzoeken gedaan naar de gevolgen van EV, ADAS en OTA voor de automotive markt en wat daarbij mogelijke gevolgen voor autodealers en onafhankelijke autobedrijven zijn.

Vacature onderzoek in opdracht van BOVAG, RAI, FOCWA en VACO. Een onderzoek naar de personeelsbehoefte, ervaringen met het invullen van vacatures en middelen die gebruikt worden om personeel te werven en vast te houden bij bedrijven in de automotive sector.

Met dit ADAS-onderzoek is in kaart gebracht welke relevante ADAS-systemen verkocht worden op nieuw verkochte voertuigen en hoe dit zich doorvertaalt naar het wagenpark.

Hieronder enkele van de onderzoeks- en analysemethoden die wij toe kunnen passen zodat jij heldere inzichten en een concreet actieplan krijgt om voor jouw bedrijf de beste beslissingen te nemen:

Wil je weten of je met het uitgestippelde beleid je doelen bereikt? Dan is een effectmeting geschikt. Bij een effectmeting zijn er altijd minimaal 2 metingen: vooraf en achteraf. Door de metingen met elkaar te vergelijken en toe te kennen aan bepaalde acties, kun je het effect meten.

Elke doelgroep heeft unieke behoeftes en wensen en die veranderen ook gaandeweg. De doelgroep van een onderzoek kunnen prospecten of bestaande klanten, leden van een organisatie, werknemers of een ander publiek zijn. Een behoefte analyse richt zich op het in kaart brengen van de behoefte van je doelgroep, een belangrijke basis voor een sterke strategie.

Door middel van imago onderzoek breng je in kaart in hoeverre je imago aansluit op je gewenste imago en kernwaarden en de waarden van de doelgroep. Hoe beter je imago past bij de waarden van de doelgroep, hoe sterker je marktpositie.

Merkonderzoek draait om de vraag welk beeld een doelgroep van jouw merk, product of dienst heeft. Hoe sterk is jouw merk? Wat zijn de bedreigingen? Waar zitten de groeikansen voor jouw merk?

Een monitoringsonderzoek heeft het volgen van ontwikkelingen en trends in de markt als doel en wordt periodiek uitgevoerd. De markt verandert constant en ook consumenten reageren op die veranderingen in de markt. Met de bevindingen en inzichten vanuit een monitoringsonderzoek kunt je snel en doeltreffend inspelen op de ontwikkelingen en trends. Vooral als het specifiek voor jouw doelgroep, branche of merk is uitgevoerd.

Waar zijn je klanten blij mee en welke verbeterpunten kan je doorvoeren. Dat kan onder andere door middel van een Net promotor score (NPS): Klanttevredenheid meten door middel van de NPS methode. Wordt jouw bedrijf of product aanbevolen of juist afgeraden?

Met een haalbaarheidsonderzoek krijg je antwoord op de vraag hoe de ontwikkelingen in de markt zijn, weet je wie de directe en indirecte concurrenten zijn en welke behoeftes toekomstige klanten hebben. Je krijgt inzicht in de financiële haalbaarheid van uw plannen.

Wat is een impactanalyse?: Met een impact analyse wordt globaal geanalyseerd wat de consequenties zijn van een (beoogde) verandering. Tevens wordt geadviseerd op welke manier het meest optimaal met de verandering omgegaan kan worden. Als het om een interne verandering gaat, wordt advies gegeven of en zo ja, hoe de verandering het beste kan worden doorgevoerd

Ondernemen is risico’s nemen. Het is daarom van belang een gezonde, weloverwogen balans te hebben tussen risico’s, maatregelen en het bedrijfsbelang. Met een risico analyse onderzoek je de kans dat een dreiging zich voordoet en de mogelijke gevolgen daarvan.

Bij een concurrentieanalyse worden alle sterke en zwakke punten van je bedrijf of product op een rij gezet ten opzichte je concurrenten. Wat zijn de kansen en bedreigingen? Wat is de kracht van jouw bedrijf?

Wil je de customer journey optimaliseren en klantbeleving verbeteren. Dan kan klantonderzoek uitkomst bieden.

Met een omgevingsanalyse bekijk je de kansen en bedreigingen in de omgeving van je bedrijf.

Waar zijn jouw franchisenemers of leden tevreden mee en welke verbeterpunten moet je doorvoeren en hoe waarderen zij de organisatie? Relatieonderzoek is een uitgebreid onderzoek waarbij wij franchisenemers/leden vragen voorleggen over verschillende aspecten van jouw organisatie.

Heb jij een vraagstuk en ben je op zoek naar meer inzicht en advies? Wij helpen je graag. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Waarom VMS | Insight?

Bij ons staat de klant centraal, daarom is elk project uniek. Jouw vraag is ons uitgangspunt, die willen we beantwoorden. Wij hebben geen standaard aanpak, maar doen projecten op maat waarbij specialisten met kennis van zaken worden ingezet. Bruikbare resultaten, kwaliteit en het geven van actionable insights zijn hierbij key. We werken met enthousiasme en zijn pas echt tevreden als onze opdrachtgevers dat ook zijn.

We zijn scherp, oplossingsgericht, met daadkracht en inlevingsvermogen en zorgen voor heldere inzichten en actieplannen die bij de situatie van de klant passen.

Onze kracht ligt ook in onze jarenlange ervaring en diepgaande kennis van de automotive- en mobiliteitsmarkt. Daardoor begrijpen we wat er speelt en wat de vraagstelling is. Doordat we een groot netwerk hebben kunnen we de onderzoeksdoelgroep goed bereiken en daarmee de juiste informatie boven water halen.

Door onze focus op automotive en mobiliteit en jarenlange ervaring hebben wij diepgaande kennis van de automotive & mobiliteitsmarkt. Wij begrijpen wat er speelt en kunnen door middel van marktonderzoek of impact analyse zorgen voor doeltreffende inzichten en advies zodat je goed onderbouwde, weloverwogen keuzes kunt maken. Ook zorgen wij voor een concrete doorvertaling naar wat het betekent voor je strategie, met een concreet actieplan. Je weet dan zeker dat je meteen de juiste richting op gaat en kunt, indien intern gevraagd, eenvoudig verantwoording afleggen.

Maak een afspraak

Waar kunnen wij je verder mee helpen?

Wij zijn experts in het opzetten en uitvoeren van marktonderzoek, impact analyses, BI dashboards en marketing automation voor de automotive en mobiliteitsbranche. Graag helpen wij jouw bedrijf verder met het vinden van de juiste inzichten, het bieden van overzicht en het opzetten van slimme marketing.

Onze diensten

Waar kunnen we jouw bedrijf mee helpen?

Maak nu een afspraak