NZMO: Structurele afname van de mobiliteitsbehoefte door méér thuiswerkers en minder externe afspraken

Thuiswerken en videobellen zullen na corona geaccepteerd blijven en dit zal gevolgen gaan hebben voor de invulling van mobiliteit. Het aantal zakelijke kilometers zal beduidend minder zijn. Mede hierdoor neemt het aantal auto’s per wagenpark af. De verduurzaming van het wagenpark zet versterkt door en het gebruik van een fiets van de zaak, het mobiliteitsbudget, deelauto’s en in lichtere mate ook de mobiliteitskaart nemen het komende half jaar naar verwachting toe.

Dat zijn enkele conclusies die uit het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek 2020 naar voren komen.

Eric Vousten, managing director van VMS | Insight, heeft deze week de highlights van het NZMO gepresenteerd tijdens het Driving Business NZMO-Event van Automobiel Management. Bekijk hier het verslag en de video-opname van de NZMO-presentatie.

Ontvang de samenvatting van het NZMO 2020 rapport

Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek 2020

Voor de twaalfde keer op rij presenteert VMS | Insight hét toonaangevende branche-onderzoek, waarin alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit in kaart zijn gebracht. Dit jaar is bijzonder, niet alleen vanwege de impact die de coronacrisis heeft op anders werken en anders reizen: naast de zakelijke auto is voor het eerst ook zeer prominent zakelijk reizen met het openbaar vervoer opgenomen in onze analyse. Daarom heet het onderzoek vanaf nu Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek.

Promedia, RDC en VNA zijn al jaren vaste partner van het onderzoek. In 2020 zijn NS en RET toegetreden als partners. Zij brengen niet alleen kennis in over (zakelijke) mobiliteit, maar bieden ook de mogelijkheid om zakelijke OV-reizigers en hun werkgevers te benaderen voor het onderzoek. Een beter beeld krijgen van brede zakelijke mobiliteit wordt daarmee steeds beter realiseerbaar.

De grote impact van de coronacrisis op zakelijke mobiliteit

De situatie rondom het coronavirus heeft grote impact op de zakelijke mobiliteitsmarkt. Anders werken en anders reizen leiden in veel gevallen tot een andere mobiliteitsbehoefte en een andere invulling ervan. Maar hoe anders en in welke mate? Wat is de verwachting van zakelijke reizigers? Hoe gaan werkgevers om met de nieuwe werkelijkheid? En hoe vertaalt zich dat door naar consequenties voor de mobiliteitsbranche? VMS | Insight brengt de trends en de gevolgen in kaart en geeft antwoorden waar de branche nu behoefte aan heeft.

De inhoud en de opzet van het NZMO

Belangrijke thema’s zijn de drijfveren achter mobiliteitskeuzes van werkgevers en werknemers, merkloyaliteit en merkattractiviteit, gebruik van de zakenauto, aantrekkelijkheid en acceptatie van vervoersmodaliteiten, gebruiksintenties, de modal shift, aanpassingen in autoregelingen, mobiliteitskosten en verduurzaming. Daarbij is er dit jaar bijzondere aandacht voor de invloed van de coronacrisis.

Dit jaar is in drie metingen in kaart gebracht hoe zowel zakelijke reizigers als werkgevers kijken naar zakelijke mobiliteit, hoe de huidige corona-crisis dit beeld verandert en wat de verwachte implicaties zijn voor de periode na corona. De metingen zijn uitgevoerd in mei, eind augustus/begin september en november.

Resultaten NZMO 2020

Het volledige rapport

Benieuwd naar alle resultaten van het NZMO? Het uitgebreide rapport met veel details, alle ins en outs, achtergronden en diepgaande inzichten is te bestellen op de website van Automobiel Management.

Ook op maat voor jouw organisatie!

Alles draait om inzicht. Slimme marketing. Automotive en mobiliteit.

Waar kunnen wij jou mee helpen?