Automotive Management heeft onlangs Eric Vousten en Wijtze Terpstra van VMS | Insight geïnterviewd over de snel veranderende markt en de toegevoegde waarde van impactanalyses voor de automotieve- en mobiliteitsbranche. Hieronder het artikel door Automotive Management.

Met impactanalyse anticiperen op onzekere toekomst

Welk effect heeft het veranderende mobiliteitsbeleid van werkgevers op mijn activiteiten als importeur? Wat zijn de gevolgen van elektrificatie op de personeelsbehoefte in de werkplaats? Ondernemers in de mobiliteitsbranche staan voor veel onzekerheden, maar willen zich wel voorbereiden op de toekomst. VMS I Insight ontwikkelt datagedreven toekomstscenario’s om hen te ondersteunen gefundeerde beslissingen te nemen.

De mobiliteitsbranche beleeft op dit moment een van de meest turbulente periodes in de recente geschiedenis. Na de coronacrisis staat het bedrijfsleven nog altijd voor talloze uitdagingen die van grote invloed zijn op de beleidsvorming. Brede ontwikkelingen zijn onder andere elektrificatie en de (verplichte) vergroening van de sector. Daarnaast zijn het personeelstekort, technologische ontwikkelingen en veranderende wetgeving voorbeelden van externe factoren die de markt sterk beïnvloeden.

Op maat

Maar wat betekenen deze ontwikkelingen nu eigenlijk voor jou als mobiliteitsaanbieder of -adviseur? En welke keuzes kun je maken? VMS | Insight geeft hier antwoord op met op maat gemaakte datagedreven impactanalyses, vertelt directeur en eigenaar Eric Vousten. “We brengen ontwikkelingen in kaart, samen met de doorvertaling voor de Nederlandse sector én de impact op een individueel bedrijf.” Mede-eigenaar Wijtze Terpstra vult aan: “Denk bijvoorbeeld aan de groei van elektrische auto’s. Dat we overstappen op elektrisch is wel duidelijk, maar doordat stimuleringsmaatregelen wegvallen is die groei nu minder. Tegelijkertijd komen er veel nieuwe merken op de markt. Daarbij komt dat er een hoop onduidelijkheid is over maatregelen die een nieuw kabinet mogelijk gaat nemen, zoals de beprijzing. Het gaat dan niet alleen om aankoopsubsidies of de BPM maar ook om de vraag wat er vanaf 2025 gaat gebeuren met de wegenbelasting voor EV’s.”

Sturen

Ook het wegvallen van de BPM-vrijstelling voor bestelauto’s is een voorbeeld van een ontwikkeling waarvan de gevolgen worden berekend door VMS | Insight. Dit geldt eveneens voor de consequenties die alle ontwikkelingen hebben op de personeelsbehoefte in het dealerbedrijf en universele garagebedrijf. Want welk type medewerker heb je straks nodig, en over welke vaardigheden en kennis moet hij of zij beschikken? “Daar hebben we inderdaad onderzoek naar gedaan en scenario’s voor ontwikkeld,” legt Wijtze Terpstra uit. “We hebben onder andere gekeken naar de gevolgen van elektrificatie, en de ingroei van ADAS en digitalisering op de bezetting in het garagebedrijf. Ook hebben we gekeken naar de vraag of je straks personeel nodig hebt dat anders is opgeleid, of juist medewerkers met andere persoonlijkheidskenmerken.”

Inzoomen

Kortom, managers en ondernemers kunnen bij VMS | Insight terecht met uiteenlopende onderzoeksvragen. Voor elke vraag of onzekerheid zorgen de experts van het bedrijf voor verschillende scenario’s en inzichten. Deze analyses benaderen zo goed mogelijk de werkelijkheid, zodat weloverwogen de meest kansrijke route gekozen kan worden. Een goed voorbeeld van zo’n analyse is de impactanalyse waarbij VMS | Insight voor Bovag de gevolgen van de komst van de EV in de werkplaats in kaart heeft gebracht. De analyse zoomt vanuit een brede basis in op het individuele bedrijf, legt Eric Vousten uit. “Je kijkt eerst naar wat er in de wereld gebeurt. Dat vertalen we naar verschillende scenario’s voor de Nederlandse markt en daarna vindt modellering plaats om de gevolgen voor de werkplaats inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld op het gebied van omzet en marge. Dit gaf Bovag de mogelijkheid om in gesprek te gaan met leden over te maken keuzes.”

Kracht

Vousten wijst in dit kader ook op een andere doelgroep: die van de importeurs. Voor hen kan VMS | Insight een onderzoek uitvoeren naar het marktpotentieel van hun producten op basis van verschillende scenario’s. Zo krijgen importeurs een beeld van het mogelijk te realiseren marktaandeel, en welke inspanning hiervoor nodig is. Om de resultaten inzichtelijk te maken ontwikkelt VMS | Insight naar aanleiding van uitgevoerd onderzoek vaak een online dashboard of rekentool. Hiermee kunnen bedrijven hun eigen variabelen invullen en zo zelf verschillende toekomstscenario’s inzichtelijk maken. “Dat is de kracht van onze werkwijze: de werkelijkheid zo goed mogelijk benaderen. Een ontwikkeling kan er beangstigend uitzien maar hoeft dit niet te zijn. Je moet het echter wel eerst in kaart brengen, om de juiste consequenties eraan te verbinden en keuzes te maken,” concludeert Eric Vousten.

Gratis en vrijblijvend adviesgesprek

Wil je meer weten of even brainstormen over de mogelijkheden van een impactanalyse voor jouw organisatie?
Maak dan nu een afspraak voor een gratis en vrijblijvend adviesgesprek! We helpen je graag.

Alles draait om inzicht. Slimme marketing. Automotive en mobiliteit.

Hoe kunnen wij jou helpen om betere beslissingen te nemen?