Interview met Eric Vousten door Automotive Management over de inzichten uit het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek 2023.

Afname snelheid elektrificatie is tijdelijke dip 

Het hele wagenpark wordt uiteindelijk elektrisch, daar is onderzoeker Eric Vousten van bureau VMS | Insight van overtuigd. Maar het tempo van de elektrificatie daalt, zo blijkt uit het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek 2023. En het rapport biedt meer verrassende uitkomsten.

De afgelopen drie edities van het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek (NZMO) speelden zich – in meer of mindere mate – af in het decor van de coronacrisis. Nu het virus voor het eerst een heel jaar lang geen dominante rol meer speelde, blijkt pas echt dat covid een behoorlijke erfenis voor de zakelijke reiziger heeft achtergelaten. “Deze nalatenschap komt op twee plekken duidelijk naar voren,” vertelt hoofdonderzoeker Eric Vousten van bureau VMS | Insight. Hij presenteerde recent de resultaten van de nieuwste editie van het NZMO, een jaarlijks onderzoek naar de manier waarop bedrijven en reizigers zakelijke mobiliteit inrichten. Aan het onderzoek deden nu zo’n 4.000 zakelijke reizigers en 500 bedrijven mee.
“Nu, na corona, werkt van die bedrijven bijna de helft van alle medewerkers op de een of andere manier hybride. Voor corona was het aandeel thuiswerkers veel lager, bovendien werkten ze toen minder vaak en minder lang thuis. Hybride werken is nu een essentieel onderdeel in ons onderzoek, terwijl het tot en met 2019 geen thema was.”
Het tweede onderdeel waar de schaduw van de pandemie nog over hangt, is het openbaar vervoer. “De reisfrequentie met het ov nam dit jaar nauwelijks toe,” vertelt Vousten in zijn kantoor in het Utrechtse Vianen. “Het aantal zakelijke treinreizigers stabiliseert dit jaar op ongeveer tweederde van het pre-corona niveau. Voor mensen die met de tram, metro of bus naar het werk reizen, ligt dit percentage iets hoger. Maar met zo’n 90 procent is ook dit nog lager dan voor de coronacrisis.”

En hoe zit dat voor mensen die met een zakenauto naar het werk reizen?

“Sinds het corona-dieptepunt in 2020 is er een gestage toename van het aantal gereden kilometers. Dit was vorig jaar al bijna op het niveau van 2019 en dit jaar wordt het aantal van voor de coronacrisis zelfs overtroffen. In 2023 is sprake van een stijging tot boven het kilometrage van 2019 (ongeveer 103 procent, red.)
en voor volgend jaar zie ik een verdere toename tot zo’n 105 procent.”

Hoe groot is de invloed op de filedruk?

“Die toename in aantal gereden kilometers betekent slecht nieuws voor de automobilist, want de filedruk ligt nu op het hoogste niveau ooit. Dat komt ook door de sterke economie en in het bijzonder de lage werkloosheid. De eerste scheurtjes in de economie worden nu wel zichtbaar, maar er zijn nog steeds veel mensen aan het werk, en dus op de weg. Veel van hen vallen weer in oude patronen terug.”

In het interview worden ook de volgende vragen beantwoord:

  • Hoe kijken de zakelijke reizigers en bedrijven naar het reizen buiten de spits?
  • Om de spitsdruk in de trein te verlagen, wordt er gesproken over een heffing van 2,50 euro voor treinreizigers. Politiek is hier veel ophef over. Hoe kijk jij naar deze discussie?
  • Er wordt dus veel waarde aan duurzaamheid gehecht, maar in het rapport staat dat de vergroening van het wagenpark minder snel dan verwacht gaat. Hoe rijmen we die conclusies?
  • Wat is jouw verklaring voor deze ‘trendbreuk’?

Lees het hele interview via onderstaande button.

Alles draait om inzicht. Slimme marketing. Automotive en mobiliteit.

Hoe kunnen wij jou helpen om betere beslissingen te nemen?