Brandstoffen en andere energiedragers in 2030

Op welke brandstof (of energiedrager) zullen voertuigen op de korte en middellange termijn voortbewegen? Om dit uit te zoeken heeft BOVAG een scenariostudie laten maken door VMS | Insight. Tijdens het Brandstofdebat in Utrecht op 13 april presenteerde VMS | Insight de ‘BOVAG scenariostudie brandstoffen en andere energiedragers’.

“Ten opzichte van 2021 zal in 2030 in een gangbaar scenario voor personenauto’s en bestelwagens ongeveer de helft minder diesel en bijna een kwart minder benzine worden getankt. Voor vrachtverkeer wordt rekening gehouden met 18 procent minder diesel. In totaal dus een afname van ongeveer een derde in diesel. Tegelijkertijd zal de vraag naar elektriciteit uiteraard flink toenemen – met wel 600 procent -, terwijl de afzet van waterstof in 2030 ten opzichte van 2021 met tienduizenden procenten toe gaat nemen.”

 

Het complete rapport is onderaan dit artikel te downloaden.

Scenario’s voor de mix brandstoffen en energiedragers in Nederland

Deze scenariostudie brengt in kaart hoe de behoefte aan brandstoffen en energiedragers zich zal ontwikkelen tot 2030. De studie is gebaseerd op drie scenario’s: een basisscenario, een gangbaar scenario en een progressief scenario.

Die scenario’s focussen op 2025 en 2030 – ten opzichte van 2021 – en houden rekening met alle mogelijke factoren, zoals de verwachte economische ontwikkelingen van het CPB en het effect daarvan op de omvang van het wagenpark en op kilometrages. Die effecten zijn onderzocht voor zowel personenauto’s als vrachtverkeer. Natuurlijk zijn ook alle ontwikkelingen rondom elektrisch rijden en andere alternatieve brandstoffen in ogenschouw genomen, zoals milieuzones, subsidies, de Europese Green Deal en de visie van autofabrikanten. En niet te vergeten het toegenomen thuiswerken.

 

Het meest gangbare scenario voor brandstoffen en energiedragers in 2030

Het meest gangbare scenario voorspelt dat er in 2030 hoogstwaarschijnlijk de helft minder diesel (nog maar 1,3 miljard liter) zal worden getankt voor personenauto’s en lichte bedrijfswagens. In 2021 was dat ruim 2,6 miljard liter en dat was al bijna 800 miljoen liter minder dan in 2018, volgens de cijfers van het CBS. Om tot deze cijfers te komen, zijn alle mutaties in het wagenpark meegenomen, inclusief de ontwikkelingen qua gemiddeld brandstofverbruik en realistische kilometrages. Voor trucks en overige voertuigen wordt rekening gehouden met ongeveer 18 procent minder afzet van diesel in 2030. In 2021 was dat voor die categorie 3,1 miljard liter en dat zakt naar alle waarschijnlijkheid richting 2,5 miljard. De totale afname in dieselliters bedraagt zodoende ongeveer een derde.

Voor benzineauto’s geldt dat er naar verwachting 22 procent minder liters getankt gaan worden in 2030 dan de ruim 5 miljard in 2021. Een kleine 4 miljard liter resteert dan, terwijl voor LPG nog maar zo’n 70 miljoen liter afzet overblijft, tegen bijna 200 miljoen in 2021. Tegelijkertijd zal de vraag naar elektriciteit uiteraard flink toenemen – met wel 600 procent -, terwijl de afzet van waterstof in 2030 ten opzichte van 2021 met tienduizenden procenten toe gaat nemen.

Download de  ‘BOVAG scenariostudie brandstoffen en andere energiedragers’

voorkant Bovag brandstofvisie 2022

Alles draait om inzicht. Slimme marketing. Automotive en mobiliteit.

Waar kunnen wij jou mee helpen?