Op 28 september 2022 presenteerde Eric Vousten van VMS | Insight de belangrijkste conclusies en key take-outs van het NZMO 2022 tijdens het AM Driving Business Awards event. “Milieubewustzijn is key in de mobiliteitskeuze en de nieuwe balans thuiswerken vs. op locatie lijkt bereikt te zijn.”

NZMO 2022 presentatie tijdens AM Driving Business Awards Event 2022

Het NZMO is een toonaangevend onderzoek onder reizigers en bedrijven/werkgevers dat keuzes, trends en meningen in kaart brengt met betrekking tot zakelijke mobiliteit. Het onderzoek is uitgevoerd door VMS | Insight in opdracht van Automotive Management, RDC, VNA, NS en RET. De metingen hebben plaatsgevonden in juli en augustus 2022.

Eric Vousten presenteerde de conclusies tijdens het AM Driving Business Awards event 2022.

De slides van de NZMO 2022 presentatie downloaden?

Presentatie NZMO 2022

Conclusies NZMO 2022, gepresenteerd tijdens het Driving Business Awards Event

1. Balans thuiswerken/hybride werken lijkt bereikt te zijn

Er wordt iets minder thuis gewerkt dan vorig jaar. Voor 2023 wordt verwacht dat dit stabiel blijft. De reisfrequentie in het OV stagneert. Maar het aandeel zakelijke reizigers in het OV stijgt. Dit zijn onder andere zakelijke reizigers die van privéauto als hoofdvervoermiddel (weer terug) naar OV en fiets gaan. Het aantal gereden autokilometers is echter wel gestegen en is bijna op het niveau van voor corona. Dit is vooral door toename in het aantal fysieke afspraken bij relaties.

2. Verduurzaming is belangrijk(st)e pijler in mobiliteitsbeleid

Duurzame mobiliteit is voor alle bedrijven een belangrijke inrichtingsfactor. EV, deel- en flexibele mobiliteit, fiets en OV krijgen een prominentere plek in het mobiliteitsbeleid. Bij de grotere bedrijven is milieubewustzijn zelfs de belangrijkste pijler, dus boven kosten. Medewerkerstevredenheid wordt ook steeds belangrijker en dat heeft voor een groot deel te maken met de krapte op de arbeidsmarkt

De verandering in de mobiliteitsbehoefte en de focus op duurzaamheid biedt ook kansen. Het onderzoek wijst uit dat de kansen vooral liggen op het gebied van de fiets (van de zaak), poolauto’s, deelauto’s en MaaS. 9% van de bedrijven verwacht dit te gaan inzetten in de komende 3 jaar.

3. Hogere mobiliteitskosten

De verwachting is dat de mobiliteitskosten gaan stijgen, zowel in totale kosten voor het bedrijf als per medewerker. De (verwachte) toename heeft in belangrijke mate te maken met een hogere mobiliteitsbehoefte (groei bedrijf, meer medewerkers, meer externe bezoeken).

4. Mobiliteit is belangrijk wervingsinstrument

In de huidige krappe arbeidsmarkt wordt naar extra arbeidsvoorwaarden gezocht om mensen binnen te halen. Mobiliteitsoplossingen blijken daarbij veel gebruikt en effectief. Dit blijkt doordat bedrijven die actief mobiliteitsoplossingen aanbieden, minder vaak en minder langdurig openstaande vacature hebben.

5. Sterke sturing op elektrificatie van het wagenpark

De verwachting is dat het wagenpark zakenauto’s weer licht gaat toenemen, +1,2%. Bedrijfsgroei, vooral bij klein en groot MKB, en het vaker aanbieden van de zakenauto als aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde zijn de belangrijkste oorzaken voor toename.

In 2022 is sprake van een kantelpunt: bedrijven staan vaker de keuze voor elektrisch toe (81%) dan voor benzine (72%). Diesel mag nog maar bij 39% worden ingezet, dat was in 2018 74%. 18% van de bedrijven biedt alleen nog de keuze uit EV of PHEV (dat was vorig jaar 4%).

De verwachting is dat in 2025 65% van het wagenpark geëlektrificeerd is (HEV, PHEV, EV, FCEV).

6. Loyaliteit & attractiviteit automerken

Comfort, milieu en design zijn de belangrijkste factoren bij de keuze van de volgende zakenauto. Bijna 80% van de zakenauto-rijders geeft aan voor een vorm van elektrificatie te gaan kiezen (elektrisch, hybride of plug-in hybride). 16% kiest voor benzine en 4% voor diesel.

Wat betreft loyaliteit scoren BMW, MINI, Volvo, Skoda, Hyundai het hoogst. BMW is de winnaar in attractiviteit, gevolgd door Audi, Volvo, Mazda, Skoda.

Samenvatting NZMO 2022

Samenvatting NZMO 2022

Wil je graag de samenvatting van het NZMO 2022 in pdf ontvangen? Dat kan via onderstaande button.                          

Vragen? Of interesse in de gehele eindrapportage? Neem gerust contact met ons op.

Heb je vragen over het NZMO, interesse in de gehele eindrapportage of ben je op zoek naar specifieke informatie met betrekking tot jouw regio, branche en/of automerk? Laat het ons weten, we bespreken het graag.

Wellicht ook interessant voor jou:

Visual_ADAS Monitor