Update EV-onderzoek 2021: Het effect van de elektrisch aangedreven personenauto op het aftersales businessmodel

Update EV-onderzoek 2021
In 2018 heeft het eerste onderzoek naar de impact van de elektrisch aangedreven personenauto op het aftersales businessmodel plaatsgevonden. Sindsdien is er het een en ander veranderd aan de aanbodzijde en (zeker ook) ten aanzien van de marktacceptatie. Met deze update van het onderzoek worden de belangrijkste ontwikkelingen en inzichten benoemd en meegenomen in de modellering waardoor de gevolgen van de elektrificatie voor aftersales zo goed en zo concreet mogelijk in kaart worden gebracht.

Dit onderzoek is uitgevoerd door VMS | Insight in opdracht van Bovag.

Ontwikkelingen betreffende elektrische auto’s
De politieke druk op verduurzaming en vergroening neemt toe. Mede hierdoor stijgt het aanbod EV’s enorm. Steeds meer autofabrikanten geven aan in het komende decennium volledig op EV’s over te stappen. Ook de laadinfrastructuur wordt de komende jaren sterk uitgebreid, door investeringen vanuit de overheid en de private sector.

De (vooral zakelijke) rijders zijn erg positief over hun elektrische auto en de actieradius blijkt minder een probleem. De TCO (Total Cost of Ownership) voor EV’s is in veel gevallen al gunstiger dan voor benzine en diesel. In combinatie met de populariteit van private lease zullen particulieren steeds vaker kiezen voor elektrische voertuigen.

Conclusies EV-onderzoek
De elektrische auto heeft een grote impact op de aftersales. En het tempo waarin de elektrische auto de brandstofmotor vervangt is hoger dan verwacht. In 2020 was 20,5% van alle nieuw geregistreerde auto’s elektrisch. Verwacht wordt dat het hele wagenpark rond 2040/2050 is vervangen door elektrische auto’s. De totale onderhoudsbehoefte zal dan gehalveerd zijn (-50%). De extra bandenomzet als gevolg van toegenomen bandenslijtage (+10%) en (dure) niet-standaard maten zal na verloop van tijd afnemen naarmate EV’s veel meer mainstream worden.

Voor autobedrijven die veel jonge voertuigen onderhouden, zullen de gevolgen aanzienlijk en al snel merkbaar zijn. Autobedrijven die zich vooral richten op het onderhoud van oudere auto’s zullen minder negatieve gevolgen ondervinden. Maar ook zij zullen in de loop van tijd de samenstelling van hun wagenpark in onderhoud zien veranderen ten gunste van elektrisch aangedreven voertuigen.

In vergelijking met de vorige raming in maart 2018 is het wagenpark gegroeid; dit dempt uiteraard de negatieve impact van EV op de onderhoudsbehoeften.

Typische EV-onderdelen (accu’s, onderdelen van accu’s, elektromotor, aandrijflijn) zijn op dit moment relatief hoog geprijsd. Met name voor de toekomstige verkoop van gebruikte auto’s en het onderhoud van oudere auto’s die buiten de (fabrieks)garantie vallen zijn er potentiële risico’s:

– Voor de acceptatie van de EV door de particulier

– Voor de garantieverplichting van de verkopende partij

Fabrikanten bieden steeds vaker verlengde garantieperiodes aan (tot wel 8 jaar). Dit nuanceert bovenstaande risico’s uiteraard. Het advies is om deze risico’s in de komende jaren goed in te schatten en onderdeel te maken van een pakket zekerheden richting de consument.

In elke markt die onder druk staat zijn superieur klantcontact, optimaal ingerichte processen en meerwaarde bieden de allerbelangrijkste pijlers voor succes. Dat geldt het komende decennium zeker voor de aftersales markt. Deze conclusie van het onderzoek in maart 2018 blijft dan ook fier overeind staan: De omzet- en margederving die het gevolg zijn van de toenemende elektrificatie, leiden voor alle autobedrijven tot dezelfde urgentie. Belangrijke vragen hierbij zijn:

  • Hoe houd ik mijn klant zo lang mogelijk vast?
  • Hoe verkrijg ik toegang tot kennis en data om EV’s te onderhouden?
  • Hoe zorg ik er voor dat ik zo efficiënt mogelijk mijn aftersales processen inricht?
  • En: hoe pas ik mijn verdienmodel aan?

Download het rapport ‘Update EV-onderzoek 2021’

Alles draait om inzicht. Slimme marketing. Automotive en mobiliteit.

Waar kunnen wij jou mee helpen?