Gaat zakelijke mobiliteit ‘back to normal’? Eric Vousten, Managing Director van VMS | Insight presenteerde de eerste conclusies van het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek 2021 (NZMO 2021) tijdens het Driving Business Event.

Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek 2021

Het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek, oftewel NZMO, is een diepgaand onderzoek naar zakelijke  mobiliteit, zowel vanuit het perspectief van de zakelijke reiziger als van werkgevers. Het veldwerk heeft plaatsgevonden in augustus/september 2021 onder 3.372 reizigers en 724 bedrijven. VMS | Insight heeft het NZMO uitgevoerd in opdracht van Automobiel Management, VNA, RDC, NS en RET. In november volgt de eindrapportage.

Presentatie NZMO 2021

De eerste conclusies van het NZMO zijn op woensdag 6 oktober 2021 gepresenteerd tijdens het AM Driving Business Event. Belangrijke thema’s die hier besproken zijn:

  • Corona en de gevolgen voor zakelijke mobiliteit
  • Anders werken en reizen en de consequenties voor kilometers en reisfrequentie; wat is de huidige status en wat is de verwachte ontwikkeling?
  • Maatregelen en beleid rondom zakelijke mobiliteit vanuit de werkgever
  • Consequenties voor (de verduurzaming van) het wagenpark
  • Belangrijkste les van de corona-crisis (en de economische opleving erna die niemand zag aankomen..)


De volledige presentatie kunt u hier terugkijken:


De pdf van de presentatie downloaden?


Eerste highlights van NZMO 2021

Tijdens het AM Driving Business Event zijn de eerste highlights van het NZMO 2021 gepresenteerd. De onderzoeksresultaten worden de komende weken nog diepgaander geanalyseerd. De uitgebreide eindrapportage volgt later dit jaar.

Ook is het mogelijk om een benchmarkrapportage te bestellen, met meer specifieke uitkomsten, toegespitst op jouw merk of branche of een andere dwarsdoorsnede ten opzichte van de markt. Neem hiervoor tijdig vrijblijvend contact met ons op.

Samenvatting van de presentatie

1. Thuiswerken geaccepteerd en omarmd

Het NZMO 2021 laat zien dat (deels) thuiswerken nog steeds breed wordt toegepast en de verwachting is dat dat over een jaar nog zo is. Vooral bij reizigers met hoofdvervoermiddel (hoofdvvm) zakenauto of trein zien we dat zo’n 85-90% ook volgend jaar nog verwacht (deels) thuis te werken. In 2019 werd gemiddeld 1 op de 5 dagen thuisgewerkt. Tijdens de corona-crisis in nov 2020 was dat gemiddeld zelfs 4 op de 5 dagen. Momenteel is dat gemiddeld 2,7 op de 5 dagen en de verwachting is dat over een jaar zo’n 2 dagen per week de hele dag of een deel daarvan thuisgewerkt wordt.

Ook het vermijden van de spits blijft actueel. 26% van de autoreizigers, 60% van de treinreizigers en 35% van de tram/metro/bus reizigers geeft aan momenteel de spits de mijden. Voor 2022 verwachten meer autoreizigers de spits te gaan mijden (34%). Trein- en lokale OV-reizigers, verwachten in 2022 weer vaker in de spits te gaan reizen (spitsmijden gedaald naar resp. 43% en 30%).

2. Loyaliteit aan hoofdvervoermiddel

Zakelijke autoreizigers blijven zeer trouw aan hun hoofdvervoermiddel; als gevolg van corona is een klein deel verschoven naar de privé-auto. Bij treinreizigers is momenteel meer dan de helft overgestapt naar de privé-auto, werkt volledig thuis of gaat met de fiets. Maar dat blijft niet zo; 90% van de treinreizigers verwacht over een jaar (weer) met de trein naar werk te reizen. Bij bus/tram/metro reizigers, is ongeveer hetzelfde beeld zichtbaar: het overgrote deel van deze reizigers kiest nu voor fiets, privé auto of maakt geen woon-werk of zakelijke ritten meer. Een groot deel van deze groep heeft de intentie om weer  terug te gaan naar het hoofdvvm van vóór corona: 75% van de lokale/regionale reizigers verwacht over een jaar weer de bus, tram of metro als hoofdvervoermiddel te gebruiken.

3. Bedrijvigheidsindex stijgt en kilometrage neemt weer toe

Vorig jaar zagen werkgevers / bedrijven de toekomst somber in. Bedrijven zijn nu over het algemeen veel  positiever over de toekomst. Er is wel een verschil te zien tussen verschillende sectoren en bedrijfsgrootte: ICT, industrie en zakelijke dienstverlening zien de toekomst zeer positief in; kleine bedrijven tot 10 werknemers zijn het minst positief.

Na de daling in het aantal zakelijke kilometers die we vorig jaar zagen, is nu de verwachting dat het kilometrage volgend jaar weer gelijk of licht boven die van 2019 komt. Wat opvalt is dat grote bedrijven met meer dan 1.000 medewerkers geen stijging verwachten. Zij gaan uit van hetzelfde kilometrage in 2022  ten opzichte van 2021; dat betekent gemiddeld 24% minder kilometers dan vóór corona. Dit komt vooral door het actieve beleid bij grote bedrijven om te verduurzamen en zowel km’s als aantal voertuigen te verminderen.

4. Meer actief beleid en kansen rondom flexibele, duurzame mobiliteit

Steeds meer bedrijven zijn actief bezig met een mobiliteitsbeleid. De grote bedrijven zijn koploper. Vooral het stimuleren van de keuze voor een elektrische auto en het faciliteren van een leasefiets/fiets van de zaak worden steeds prominenter. Een auto van de zaak door meer bedrijven minder vaak als  arbeidsvoorwaarde opgenomen en medewerkers krijgen steeds vaker meer keuzevrijheid.

Vooral de allergrootste bedrijven (> 1.000 werknemers) verwachten een flinke afname van het aantal zakelijke auto’s. Daartegenover staat dat 20% van alle bedrijven juist een toename verwacht. Dit resulteert in een verwachte afname van zakelijke auto’s van circa 2%. Dit komt overeen met de verwachting van vorig jaar.

Flexibiliteit, keuzevrijheid en duurzaamheid zijn momenteel de belangrijke pijlers onder het zakelijke mobiliteitsbeleid. Dit biedt kansen voor o.a.:

Mobiliteitsbudgetten: 27% verwacht de invoering van mobiliteitsbudgetten binnen 3 jaar.

MaaS: 18% verwacht de invoering van MaaS binnen 3 jaar.

Fiets van de zaak: 27% van de reizigers vindt de fiets van de zaak interessant en 8% van de bedrijven verwacht dit over een jaar in te zetten.

Elektrische auto’s: De elektrische auto wordt inmiddels al vaak gekozen en is voor zowel de werkgever als de werknemer steeds vaker de vanzelfsprekende volgende autokeuze. Ook als gekeken wordt naar de attractiviteit per merk, dan is duidelijk dat de topposities vooral bepaald worden door het wel/niet beschikken over aantrekkelijk EV-aanbod.

5. De verduurzaming van het wagenpark zet versterkt door

Ondanks de verwachte (lichte) afname van het aantal zakelijke auto’s, is er door een sterke toename van private lease nog steeds een toename van het aantal auto’s te verwachten. Ten opzichte van eerdere metingen zien we dat de verduurzaming van het wagenpark versterkt doorzet, ondanks corona en ondanks het feit dat zakenauto’s onder strengere voorwaarden worden ingezet.

Van de responderende bedrijven heeft momenteel  gemiddeld 74% van het wagenpark een benzine of dieselmotor. 58% van alle bedrijven geeft aan actief bezig te zijn met de verduurzaming van mobiliteit 4% van alle bedrijven biedt alleen nog de keuze uit EV of PHEV.

De prognose van de bedrijven is dat hun fleet in 2025 zal bestaan uit (gemiddeld) 42% volledig elektrisch, 4% waterstof elektrisch en 11% plug-in hybride.

6. Overall beschouwing:

Het afgelopen 1,5 jaar zijn we als maatschappij in een rollercoaster terechtgekomen. Ons perspectief, ons toekomstbeeld, ook over zakelijke mobiliteit is wel gechallenged. Nu we in wat rustiger vaarwater terechtkomen zie je wat er echt verandert. Veel gaat terug naar het oude…

Met dank aan de economische spurt die een jaar geleden niemand had durven hopen en die alles onder druk zet. Er is zelfs sprake van euforie. Haperingen in die economische groei zijn dan ook een niet te onderschatten risico. De ontwikkeling van de energieprijzen is er zo een.

Maar een hele belangrijke ontwikkeling is dat de grootste bedrijven echt beleid maken om werken en reizen structureel anders in te richten (minder km’s, minder auto’s, minder m2’s). En meestal blijkt dat wat bij de grootste bedrijven gangbaar wordt, een paar jaar later ook bij het MKB ingevoerd wordt.

De allerbelangrijkste invloed van corona? Meer behoefte aan flexibiliteit. Zowel met betrekking tot het kunnen gebruiken van verschillende vervoersvormen als flexibele contracten.


Eindrapportage NZMO 2021 

Wil je graag de samenvatting van het eindrapport NZMO 2021 ontvangen? Dat kan via onderstaande button

Wellicht ook interessant voor jou:

Samenvatting NZMO 2022