VMS | Insight in NOS Nieuwsuur artikel: Corona raakt ook de auto van de zaak

NOS Nieuwsuur heeft een interessant artikel gepubliceerd over de gevolgen van corona op het wagenpark van grote bedrijven. Aangezien VMS | Insight al meerdere jaren het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek uitvoert, is Eric Vousten als expert op dit gebied voor het artikel gevraagd om zijn bevindingen en visie te geven. Hieronder vind je een samenvatting van het artikel en de link naar het artikel op NOS Nieuwsuur.

Minder zakelijke leaseauto’s

NOS Nieuwsuur heeft zelf ook een rondgang gemaakt langs 23 van de grootste werkgevers van Nederland, waaronder Unilever, KPMG, ABN AMRO, ASML, Arcadis, ASR, De Volksbank, Essent, HP, Triodos, NN Group, Rabobank, VodafoneZiggo en KPN.

Uit die rondgang blijkt dat de meeste organisaties verwachten dat medewerkers na corona ongeveer de helft van de tijd zullen blijven thuiswerken. Daardoor zullen er ook minder zakelijke kilometers gereden worden. Dit heeft gevolgen voor hun wagenpark. Vaak worden leaseauto’s gekoppeld aan het aantal zakelijke kilometers dat een medewerker rijdt. Minder zakelijke kilometers resulteert dan ook in een kleiner wagenpark.

Dit komt overeen met de bevindingen van het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek (NZMO), waaruit naar voren komt dat het aantal leaseauto’s als vast onderdeel van de arbeidsvoorwaarden zal verminderen.

Quote uit het NOS Nieuwsuur artikel: ‘… Eric Vousten van VMS | Insight voert al twaalf jaar het omvangrijke Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek uit, onder ruim 500 bedrijven en 3000 reizigers. Ook uit zijn onderzoek blijkt dat het aantal zakelijke leaseauto’s waarschijnlijk kleiner wordt. “Leaseauto’s gaan minder rijden, van vier naar gemiddeld drie dagen per week. Het aantal leaseauto’s als vast onderdeel van de arbeidsvoorwaarden zal minder worden.

Uit het onderzoek van Vousten blijkt wel dat de afname wordt gedempt door bedrijven die juist uitgaan van een toename. Het onderzoek voorspelt een afname van het aantal leaseauto’s van zo’n twee procent.

Flexibel woon-werkverkeer en duurzaamheid

De grote organisaties geven aan ruimte te maken voor flexibelere en duurzamere zakelijke mobiliteit. Medewerkers krijgen bijvoorbeeld meer keuzevrijheid hoe het woon-werk verkeer ingevuld wordt, waarbij er per dag gekozen kan worden met welk vervoersmiddel de medewerker wil reizen. Ook zijn er organisaties die overgaan naar zakelijke deelauto-concepten voor die momenten waarbij een auto echt nodig is om een klant te bedienen. De auto wordt minder vanzelfsprekend en duurzame vormen van reizen wordt meer gestimuleerd.

Lees het hele artikel:

Alles draait om inzicht. Slimme marketing. Automotive en mobiliteit.

Waar kunnen wij jou mee helpen?