Onderhoudsbehoefte elektrische truck groter dan eerder gedacht

Berichtgeving BOVAG d.d. 29-9-2022:

Volgens het nieuwe BOVAG Truck Onderzoek 2022 naar de impact van elektrificatie op de after sales, dat VMS | Insight heeft uitgevoerd in opdracht van BOVAG, is de onderhoudsbehoefte van een EV-truck zo’n 35 procent lager dan van een dieseltruck. In een vergelijkbaar onderzoek uit 2019 werd er nog vanuit gegaan dat de onderhoudsbehoefte van een elektrische truck 65 procent lager zou zijn. De eerste praktijkresultaten nopen tot deze bijstelling. Voorlopig zal er nog geen sprake zijn van minder werkplaatsuren bij de truckdealer, door de groei van het totale wagenpark van zowel elektrische als dieseltrucks.

Op dit moment zijn er zo’n 300 elektrische trucks geregistreerd in Nederland. In het openbaar vervoer rijden al wat langer elektrische bussen rond en die geven een goede indicatie van de onderhoudsbehoefte van elektrische trucks. Het blijkt dat de eerste generatie elektrische trucks en bussen nog zorgt voor uitdagingen op het gebied van kwaliteit en daardoor is er relatief veel werk aan deze voertuigen. In combinatie met de verwachte groei van het truck wagenpark zorgt dit ervoor dat het aantal werkplaatsuren in 2023 en 2024 nog zal toenemen. Met het huidige tekort aan vakbekwaam technisch personeel is het de komende jaren een uitdaging voor truckbedrijven om al het werk gedaan te krijgen.

Het complete rapport is onderaan dit artikel te downloaden.

Naar 2030

Het aanbod van EV-voertuigen neemt snel toe, maar de markt heeft tijd nodig om die volumes te absorberen. Onlangs presenteerden fabrikanten op de IAA-vakbeurs in Hannover de nieuwste elektrische modellen met een grotere actieradius. Die kunnen een extra impuls gaan geven aan de ingroei van elektrische trucks in het wagenpark, mits de noodzakelijke laadinfrastructuur tijdig gerealiseerd kan worden. De inzet van volledig elektrische trucks zal tot 2025 geleidelijk toenemen, maar neemt pas in 2028 een grote vlucht. Trucks op waterstof (Fuell Cell Electric Vehicles) komen vanaf 2025 op beperkte schaal beschikbaar en zullen rond 2029/2030 tot een serieus volume uitgroeien.

Aad Verkade, branchemanager BOVAG Truckdealers: “Truckdealers zijn klaar voor grotere volumes aan elektrische trucks in de markt. Maar we zien nog de nodige terughoudendheid bij hun klanten.” Zijn advies: “Wacht niet te lang: het zal hard gaan. Bereid je voor, zoals truckdealers dat ook aan het doen zijn. Zo komt er binnenkort een erkenning van truckwerkplaatsen die aantoonbaar op het juiste niveau en veilig aan elektrische trucks werken.”

       Highlights van het onderzoek

  • Primaire doel van het onderzoek: In kaart brengen van de consequenties van elektrificatie voor de aftersales van truckdealers tot en met 2030.
  • Niet alleen elektrificatie, ook de-carbonisatie (zuiniger en schoner maken) is hot issue komende jaren.
  • BEV: neemt geleidelijk toe tot 2025 (vooral segmenten stadsdistributie en korte afstand). Sterke groei vanaf 2028.
  • FCEV: vanaf 2025 ontstaat proeftuin, vanaf 2029/2030 serieus volume.
  • Gebruikers van elektrische trucks zijn positief.
  • Onderdeelprijzen zijn nu nog hoog, die gaan op weg naar 2030 wel dalen.
  • Aftersales behoefte elektrische voertuigen is circa 35% minder dan bij diesel.
  • Er zijn 3 ingroeiscenario’s BEV/FCEV doorgerekend.
  • Beschikbaarheid BEV en FCEV voor de gebruikte wagen markt is tot 2030 nog zeer beperkt.

Download het ‘BOVAG Truck Onderzoek 2022’

BOVAG Truck Onderzoek - EV effect op aftersales_voorkant

Alles draait om inzicht. Slimme marketing. Automotive en mobiliteit.

Hoe kunnen wij jou helpen om betere beslissingen te nemen?