Op 27 september 2023 presenteerde Eric Vousten van VMS | Insight de belangrijkste conclusies en key takeaways van het NZMO 2023 tijdens het AM Driving Business Awards event in Ermelo.

 

Conclusies NZMO 2023

Lichte stijging in zakelijk gereden kilometers

Slecht nieuws is er met betrekking tot de filedruk: die ligt inmiddels op het hoogste niveau ooit. Het aantal zakelijk afgelegde autokilometers is in 2023 met vier procent gestegen, precies conform de in 2022 uitgesproken verwachting. Voor 2024 wordt opnieuw een lichte stijging voorspeld, wat zou resulteren in een toename van het aantal gereden kilometers van 7% in vergelijking met het referentiejaar 2019. Vooral kleine en middelgrote bedrijven verwachten een groei in het aantal kilometers.

Herorganisatie werktijden om spits te vermijden

Een opvallende bevinding is dat ongeveer 85% van de zakelijke reizigers tijdens de spitsuren reist. Van deze groep kan ongeveer 40% niet vermijden om tijdens de spits te reizen, terwijl nog eens 40% actief probeert de spits te ontwijken. De overige 20% heeft wel de optie om de spits te mijden maar doet dat niet. Het gaat al met al om een enorm contingent aan zakelijke reizigers dat tijdens de spits reist en aangeeft dat als last(ig) te ervaren. Opvallend is dat het anders organiseren van werktijden, zoals door het invoeren van flexibele aanvangstijden en het herplannen van overleg in bijna 70% van de gevallen wordt gezien als een effectieve mogelijkheid om wél buiten de spits te kunnen reizen.

Meer aandacht voor duurzaamheid en CO2-reductie; Reistijd het belangrijkst

Duurzaamheid en CO2-reductie staan hoog op de agenda, vooral bij grote ondernemingen. Bedrijven sturen de invulling van het mobiliteitsbeleid vooral door het stimuleren van de fiets, het OV en de elektrische auto. Het aantal bedrijven dat als (harde) voorwaarde stelt dat er elektrisch gereden wordt, is in 2023 niet toegenomen. Dit betekent niet dat er minder waarde aan vergroening wordt toegekend. Milieuvriendelijk reizen wordt steeds belangrijker voor zakelijke reizigers, met uitzondering van autorijders. Het verminderen van de reistijd blijft wel voor alle zakelijke reizigers het belangrijkste criterium.

Verdere toename personeel verwacht; aanbieden mobiliteitsoplossingen is effectief wervingsinstrument

Een andere conclusie uit het NZMO 2023 is dat bedrijven een groei in hun personeelsbestand zien en verwachten dat deze groei zich voortzet. Het aanbieden van mobiliteitsoplossingen blijft een effectief instrument om nieuw personeel aan te trekken. Bedrijven bieden steeds vaker secundaire arbeidsvoorwaarden aan op het gebied van mobiliteit, zoals een auto van de zaak, een fiets van de zaak en mobiliteitsdiensten. Bedrijven zoeken daarbij flexibele oplossingen voor hun wagenpark. Elektrische voertuigen (EV’s), fietsen en openbaar vervoer worden gestimuleerd als onderdeel van het mobiliteitsbeleid. Interesse in Mobility as a Service (MaaS) lijkt af te nemen, ondanks het groeipotentieel.

Vergroening wagenpark zet door

Naar 2030 toe wordt een verdergaande elektrificering van het eigen wagepark voorspeld. Per saldo is dan zo’n 80% van het gemiddelde wagenpark voorzien van een vorm van elektrificatie (54% EV, 10% FCEV (waterstof elektrisch), 11% PHEV en 5% HEV).

Opmerkelijk is dat het aandeel bedrijven dat een maximum van 0 gram per kilometer stelt aan de CO2-uitstoot, niet is toegenomen ten opzichte van vorig jaar: Ongeveer een derde van alle bedrijven hanteert een CO2-maximum, voor een derde daarvan is de norm zero emissie. Nog eens een kwart van alle bedrijven verwacht een maximum uitstoot van 0 gram per kilometer in te voeren, het jaar 2030 is daarbij een belangrijk referentiejaar.

Loyaliteit & attractiviteit automerken

Vorig jaar werd nog veelal gekozen voor volledig elektrische modellen. Dit jaar zien we dat de traditionele zakenautomodellen weer wat hoger scoren. Wat betreft loyaliteit scoren BMW, Mercedes-Benz, MINI, Tesla, Volvo het hoogst. BMW is wederom de winnaar in attractiviteit, gevolgd door Volvo, Polestar, Mazda, Tesla.

Nieuwe toetreders

Nieuw in het NZMO is de peiling ten aanzien van “nieuwe automerken” met oorsprong voornamelijk in China. Over het algemeen zijn zakelijke autorijders positiever over deze merken dan particuliere autobezitters, waarbij 32% van de zakelijke autorijders positief is, terwijl 40% van hen deze merken als volgende keuze afwijst. Een aanzienlijke groep verwacht dat binnen drie jaar er nieuwe merken zijn opgenomen in hun wagenpark, ook al zijn er zorgen over de kwaliteit en privacy. Polestar, Lynk & Co, MG, BYD, Nio en Xpeng staan daarbij op pole position.

Het NZMO is een toonaangevend onderzoek onder reizigers en bedrijven/werkgevers dat keuzes, trends en meningen in kaart brengt met betrekking tot zakelijke mobiliteit. Het onderzoek is uitgevoerd door VMS | Insight in opdracht van Automotive Management, RDC, VNA en de NS. De metingen hebben plaatsgevonden in juli en augustus 2023.

Samenvatting NZMO 2023

Wil je graag de samenvatting van het NZMO 2023 in pdf ontvangen? Dat kan via onderstaande button.                          

Vragen? Of interesse in de gehele eindrapportage? Neem gerust contact met ons op.

Heb je vragen over het NZMO, interesse in de gehele eindrapportage of ben je op zoek naar specifieke informatie met betrekking tot jouw regio, branche en/of automerk? Neem gerust contact met ons op, we helpen graag.

Alles draait om inzicht. Slimme marketing. Automotive en mobiliteit.

Hoe kunnen wij jou helpen om betere beslissingen te nemen?