Thuiswerken en videobellen zullen na corona geaccepteerd blijven en dit zal aanzienlijke gevolgen gaan hebben voor de invulling van mobiliteit en het aantal zakelijke kilometers. Dit is één van de conclusies van het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek (NZMO). Het NZMO is een groot nationaal onderzoek naar de ontwikkelingen van zakelijke mobiliteit in Nederland.

Eric Vousten, managing director van VMS | Insight, presenteerde de belangrijkste conclusies tijdens het AM Driving Business NZMO-event op woensdag 17 februari 2021.

Presentatie Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek

Na twee eerdere metingen in mei/juni en augustus/september, stond dit keer de laatste meting van november centraal. Die meting werd uitgevoerd vlak voor de tweede lockdown van half december. Aan de derde meting namen ruim 3.100 reizigers en 500 bedrijven deel. VMS | Insight heeft het NZMO uitgevoerd in opdracht van Automobiel Management, VNA, RDC, NS en RET.

Belangrijke thema’s die met het NZMO onderzocht zijn:

– De invloed van corona op de inrichting van zakelijke mobiliteit
– Ons huidige reisgedrag en wat ons te wachten staat
– De samenstelling van het wagenpark en de te verwachten ontwikkeling

Hieronder volgt de samenvatting van de presentatie.


Wil je de uitzending nog eens bekijken?


De pdf van de presentatie downloaden?


Samenvatting van de presentatie

De invloed van corona op bedrijfsactiviteiten

Het aantal bedrijven dat negatieve invloed van corona ondervindt daalt. In mei was dat 46 procent, in september 40 procent en in november 34 procent. Kleine bedrijven (tot tien medewerkers) worden daarbij het hardst getroffen. En mogelijk hebben de verscherpte lockdown-regels van december nog iets meer negatief sentiment veroorzaakt.

Structurele afname van de mobiliteitsbehoefte door méér thuiswerkers en minder externe afspraken

Zowel zakelijke reizigers als bedrijven verwachten een structurele afname van de mobiliteitsbehoefte. Enerzijds door méér thuiswerkers en anderzijds door minder externe afspraken.

Thuiswerken is inmiddels geaccepteerd en omarmd en met verwacht dit ook na corona regelmatig te blijven doen. De verwachting is dat midden 2021 bijna de helft (47 procent) regelmatig vanuit huis werkt. In 2019, dus voor corona, werkte de zakelijke reiziger gemiddeld één op de vijf dagen thuis. In de meting van november was dit vier op de vijf dagen. En de verwachting is dat over een half jaar de helft van de week thuisgewerkt zal worden. Save

Het aantal externe afspraken is zeer sterk afgenomen in coronatijd. Voor corona ging 51 procent van de medewerkers af en toe naar externe afspraken, in de meting in november was dat gedaald naar 22 procent. De prognose is dat de zakelijke reiziger midden 2021 42 procent externe afspraken heeft.

Verandering in reisgedrag

Circa driekwart van de zakelijke reizigers die het openbaar vervoer of de fiets als hoofdvervoermiddel gebruiken, verwacht midden 2021 hetzelfde vervoermiddel te gebruiken. Voor de zakenauto ligt dit percentage maar liefst op 97 procent. Gemiddeld genomen zal 30 procent van deze zakelijke reizigers de spits medio 2021 zoveel mogelijk mijden. Bij treinreizigers ligt dit percentage het hoogst, op 43 procent.

Beduidend minder zakelijke kilometers

Het kilometrage van de zakelijke auto-reiziger neemt af. In 2020 is per auto 31 procent minder (zakelijke) kilometers gereden ten opzichte van 2019. Voor 2021 is de verwachting dat het kilometrage wel weer iets aantrekt, maar toch 12 procent minder is dan in 2019. Vooral bij de grote bedrijven (500+) zal dit effect te zien zijn.

Ook de ov-reiziger verwacht een afname van het aantal ritten in de trein (1,2 dagen per week minder) of met het streek- (0,8 dagen per week minder) of stadsvervoer (0,9 dagen per week minder). De afname wordt vooral veroorzaakt door het vaker thuiswerken en de mogelijkheid om te videobellen. Een op de vijf OV-reizigers geeft aan vaker gebruik te gaan maken van andere vervoersvormen, vooral de auto (al in bezit) en fiets springen eruit.

Afname aantal auto’s in wagenpark

Een kwart van de bedrijven verwacht in 2021 een afname van het wagenpark. Vooral grote bedrijven denken dat dit zal gebeuren. Het percentage bedrijven dat juist een toename verwacht is ook gegroeid, maar minder sterk. Per saldo voorspelt men een afname van 2 procent van het wagenpark.

De meest genoemde reden voor afname van het wagenpark is dat men verwacht dat de totale mobiliteitsbehoefte zal afnemen. Ook ruim de helft van de bedrijven die afname voorspellen, is van plan om de auto minder vaak in de arbeidsvoorwaarden op te nemen. Ook de overgang naar mobiliteitsbudgetten en deelauto’s spelen een rol.

Verduurzaming wagenpark zet versterkt door

Gebruik van een fiets van de zaak, het mobiliteitsbudget, deelauto’s en (in mindere mate) de mobiliteitskaart nemen het komende half jaar naar verwachting toe. Dit is vooral bij de grotere bedrijven (200+ medewerkers) te zien.

Tweederde van de bedrijven verwacht dat verduurzaming van het wagenpark versneld wordt doorgevoerd. Ook stijgt het aantal bedrijven waar CO2-uitstoot aan een maximum is gebonden. EDaarbij geldt een toename van maximaal 0 gram CO2 (elektrisch) en maximaal 1-49 gram CO2 (hybride). Wat betreft kilometrage wordt eveneens een daling verwacht door bedrijven. In 2021 naar verwachting -12 procent ten opzichte van 2019. In 2020 werd een daling van 31 procent geschat ten opzichte van 2019.

Meer info over het NZMO?


Het volledige NZMO-rapport

Benieuwd naar alle resultaten van het NZMO? Het uitgebreide rapport met veel details, alle ins en outs, achtergronden en diepgaande inzichten is te bestellen op de website van Automobiel Management.