Het effect van corona op de mobiliteitsretail, in opdracht van Bovag

In opdracht van Bovag heeft VMS | Insight een scenario-onderzoek uitgevoerd voor 2021 met als vraag: wat is het effect van corona op de mobiliteitsretail.

Alleen gevolgen van de corona-crisis die relevant zijn voor de mobiliteitsretail inclusief hun verwachte effect op de business zijn in kaart gebracht. Daarbij gaat het vooral om economische factoren en mobiliteitsbehoefte en -gebruik. Er is gebruik gemaakt van onafhankelijke, betrouwbare en verifieerbare bronnen zoals CPB, CBS , KiM en NZMO.

Er is uitgegaan van 2 scenario’s (CPB nov 2020 + KiM/NZMO 2020):

  1. De coronacrisis in Europa is onder controle en de economie krimpt in 2020 met 4,2% en groeit met 2,8% in 2021. Thuiswerken zal weer afnemen maar op een hoger niveau stabiliseren dan in (het pré-corona jaar) 2019. In 2021 nemen zakelijke kilometers toe maar niet tot het niveau van 2019. En een flink deel van OV-mijders gaat weer gebruik maken van het openbaar vervoer.
  2. Een start-stop-scenario waarin er na de tweede golf nieuwe golven in Nederland en elders volgen en eventuele vaccins nog onvoldoende beschikbaar of werkzaam zijn. De economie krimpt in dat geval in 2020 met 4,5% en ook in 2021 is er sprake van krimp (met 0,6%) en de werkloosheid neemt verder toe naar 7,4%. De mobiliteitssituatie zal in dit scenario veel meer vergelijkbaar zijn met 2020: veel thuiswerken, minder kilometers, shift van openbaar vervoer naar auto en fiets. Hoewel sterk sectorafhankelijk, heeft transport van goederen vooral in het tweede start-stop-scenario veel te lijden onder de verminderde vervoersbehoefte.

In de scenario-studie zijn de gevolgen voor sales en aftersales uitgewerkt per afdeling (Autodealers, Onafhankelijke Autobedrijven, Truckdealers, Schadeherstelbedrijven, Fietsbedrijven, Tankstations), op korte termijn en op wat langere termijn. Hierdoor is het, ondanks vele onzekerheden, toch mogelijk om vooruit te kijken naar 2021, beslissingen te nemen en een strategie uit te zetten.

Deze post-corona scenariostudie is hieronder te downloaden:


Rekentool – Exclusief voor Bovag-leden

Tevens heeft VMS | Insight op basis van de scenariostudie een handige rekentool ontworpen, voor de sectoren Autodealers, Onafhankelijke autobedrijven, Truckdealers, Schadeherstelbedrijven, Fietsbedrijven en Tankstations. Daarmee kunnen automotive retail ondernemers hun eigen scenario’s uitwerken. Deze tool is exclusief toegankelijk voor Bovag-leden via mijn.bovag.nl.

Alles draait om inzicht. Slimme marketing. Automotive en mobiliteit.

Waar kunnen wij jou mee helpen?