Het effect van OTA op aftersales | in opdracht van Bovag

VMS | Insight heeft in opdracht van Bovag drie opeenvolgende onderzoeken gedaan naar de gevolgen van EV, ADAS en OTA voor de automotive markt.

OTA staat voor Over-The-Air technologie. Over-The-Air technologie maakt het mogelijk om op afstand onderhoud en updates aan auto’s te doen, ‘over the air’. Alle autofabrikanten zijn al actief met OTA en de ontwikkelingen gaan snel. Maar nog maar weinig fabrikanten passen OTA toe voor “vitale” updates. Dat zal gaan veranderen zodra er duidelijke regelgeving is. De verwachting is dat er eind 2022 definitieve wetgeving of een zgn. verordening is.

Wat is het effect van OTA op de verhoudingen tussen OEM en autoretail? En wat zijn daarbij mogelijke gevolgen voor autodealers en onafhankelijke autobedrijven?
Het OTA onderzoek geeft daar antwoord op.

Het hele OTA rapport is hieronder te downloaden:

Samenvatting van het OTA onderzoek

OEM versus autoretailer

Ondanks dat alle autofabrikanten al actief met OTA bezig zijn, passen nog maar weinig fabrikanten OTA toe voor “vitale” updates. De OTA-functionaliteit is wel steeds vaker in nieuwe auto’s aanwezig en er wordt een enorme groei voorspeld.

OTA heeft in eerste instantie enorme voordelen voor de OEM. Een paar belangrijke voordelen voor de OEM:

– Kostenreductie recalls (naar verwachting met € 35 miljard per jaar)

– Zekerheid dat updates worden uitgevoerd

– Grip op voertuigen en gebruikers

– Infrastructuur die nieuwe, additionele verdienmodellen mogelijk maakt.

De retailers zijn in een afhankelijke rol. De infrastructuur om OTA mogelijk te maken, kan ook worden gebruikt voor het verkopen van extra diensten. De vraag is welke spelers hiervan gaan profiteren en welke niet.

Consequenties voor het verdienmodel

Het aandeel OTA is nu nog beperkt. Daarom zal er op korte termijn slechts een beperkte invloed zijn op de omzet van onderhoud en reparatie. Maar dat gaat snel veranderen; vooral het jonge wagenpark zal in snel tempo voorzien zijn van OTA. Het zal dus een “fact of life” van de toekomstige werkplaats worden.

De totale markt voor onderhoud en reparatie wordt voor de traditionele retailer kleiner, vooral in uren. De EV vraagt minder onderhoud en software en extra diensten gaan over ‘the air’.

De uitdaging voor de retailer is:

  1. om zélf grip te houden op voertuigen en klanten,
  2. om onderdeel te zijn van een gestuurde reparatie & onderhoudsstroom en
  3. toegang te waarborgen tot merk-specifieke kennis en software. Dat kan door aansluiting bij of samenwerking met een merkorganisatie, of door aan te haken bij een open telematics platform.

Strijd om data, toegang tot het voertuig en uiteindelijk om de klant

OTA kan zorgen voor een scherpere grens tussen (merk)dealers en onafhankelijke autobedrijven. Het gaat er in de basis om wie toegang heeft tot data, software én klanten. EU-wetgeving gaat daarvoor de kaders bepalen. Om de consument/de eigenaar te laten bepalen welke gekwalificeerde aftersales partij die toegang krijgt, is een redelijk gelijk speelveld noodzakelijk. Gekwalificeerde aftersales partij betekent in dit kader: onderdeel uitmaken van een merkorganisatie, en/of gecertificeerd door een merkorganisatie en/of onderdeel uitmaken van een gecertificeerd samenwerkingsverband. Gekwalificeerd betekent ook: kennis hebben en in staat zijn om OTA data protocollen te begrijpen en toe te passen.

Strategische keuzes zijn onontbeerlijk

De retailer zal, nog sterker dan het geval is bij de andere ontwikkelingen als elektrificatie en ADAS, keuzes moeten maken. Levensvragen van het bedrijf beantwoorden. Wie ben je? Wie wil je zijn? Wie kun je zijn? Waar wil je in de keten staan? Welke status/positie hoort daarbij? Wie zijn je partners om dat te bereiken?

Snelheid van handelen is geboden en de tijdshorizon wordt sterk bepaald door de technologische vooruitgang en de kaders van nieuwe wetgeving

Kader van het onderzoek

In deze studie wordt antwoord gegeven op (sec) de invloed van OTA op aftersales. Om een duidelijk beeld te schetsen wordt daarbij uitgegaan van gelijkblijvende andere omstandigheden. Uiteraard zijn er nog veel meer ontwikkelingen die impact hebben.

Een paar voorbeelden:

  • De opkomst van de elektrische auto en de daarmee samenhangende lagere onderhoudsbehoefte (zie: Het effect van de elektrisch aangedreven (bedrijfs)auto op het aftersales businessmodel. BOVAG maart 2018)
  • ADAS als opmaat naar de autonoom rijdende auto (zie Het effect van ADAS op schadeherstel, onderhoud en reparatie. BOVAG februari 2019)
  • Vermindering van het aantal auto’s en autokilometers door toename deelgebruik en het gebruik van alternatieve vervoersvormen.

Alles draait om inzicht. Slimme marketing. Automotive en mobiliteit.

Waar kunnen wij jou mee helpen?