De wereld van de zakenauto trilt op zijn grondvesten door de sterk veranderde bijtellingnormen en de ‘Autobrief II’ die het beleid vanaf 2017 schetst. Voor de ondernemers is het duidelijk ‘zaak’ om zich daarin te verdiepen. Goed uitgangspunt is het Nationaal Zakenauto Onderzoek (NZO) dat in kaart brengt hoe ondernemers naar automobiliteit kijken.

In een interview op de site constateert onderzoeker Eric Vousten (VMS | Insight) namelijk dat de nieuwe fiscale wetgeving begin volgende jaar om een aanvullend onderzoek vraagt, een primeur bij het NZO. Ook nieuw is de mogelijkheid om voor beide onderzoeken via het zogenoemde NZO-dashboard diep in de onderzoeksresultaten te duiken.

Vousten: ‘De gevolgen van veranderde belastingen zullen groot zijn. Al was het maar omdat de rijder weer een auto kan kiezen die hem of haar past, want de allesoverheersende rol van bijtelling vermindert.’

NZO

‘Geef iets te kiezen’ 

We pikken wat constateringen uit het video-interview.

– ‘Geef rijders iets te kiezen, dat leidt tot meer trots, een hogere tevredenheid en men gaat beter met de auto om. Dat scheelt ook in de kosten.’

– ‘Er wordt veel gesproken over andere mobiliteitsoplossingen, maar de rijders houden massaal vast aan hun ‘eigen’ auto. Ook een mobiliteitsbudget wordt veelal traditioneel met een auto van de zaak ingevuld. Echt veranderen? Gebeurt alleen als je als werkgever sterk stuurt. En bij nieuwe doelgroepen als instromers en mensen die nu geen auto van de zaak hebben.’

– ‘Grote bedrijven lopen daarbij voorop. Kleine en middelgrote bedrijven kijken vooralsnog de kat uit de boom. Soms willen ze wel, maar weten niet hoe. Dat duurt nog even.’

– ‘Bij bedrijven staat kosten besparen nog steeds hoog genoteerd, maar flexibiliteit creëren wordt snel belangrijk. De zakelijke rijders zelf? Die gingen door de economische situatie mee in dat kosten sparen, maar dat kantelt nu. Men denkt vaker dat de volgende auto groter en duurder wordt. De bereidheid om kosten te sparen voor de werkgever is afgenomen.’

Het video-interview: