artikelen_fotos_26661_800

Martin Huisman doet de kick-off en heet iedereen van harte welkom, vervolgens een korte voorstelronde omdat er veel nieuwe deelnemers dit jaar zijn bijgekomen! Gian Russchen van Kia Nederland start met een korte presentatie over de achtergrond en de ambitie van dit merk. Martin Huisman start vervolgens met het presenteren van de belangen en het doel van de vereniging.

kia3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens wordt de brug gemaakt naar  het onderzoek; Wat beweegt de zakelijke rijder? Martin Huisman geeft het woord aan Eric Vousten van VMS | Insight, hoofdonderzoeker van dit onderzoek. Eric haakt in op verleden jaar, presenteert de belangrijkste conclusies en geeft een korte toelichting op de recent uitgevoerde verdieping met betrekking tot het onderwerp “parkeerproblematiek”. VAVDZ is vooral geïnteresseerd in gedrag en attitude van de zakelijke rijder en de factoren die daarop van invloed zijn.

Voor dit jaar staan de volgende aandachtspunten centraal:

  • Inzicht krijgen in persona’s
  • Duiden invloed fiscale maatregelen
  • Duiden invloed & acceptatie nieuwe aanbieders en nieuwe concepten

Een productieve ochtend, met goede input op weg naar een nog beter en relevanter onderzoek!