Highlights Monitor Lichte Bedrijfswagens 

Het effect van corona op de gereden kilometers van bestelauto’s is beperkt. Per saldo wordt een groei van het wagenpark verwacht. De helft van alle bedrijven is niet op de hoogte van de emissievrije stadsdistributie per 1-1-2025, laat staan dat ze een goed beeld hebben bij wat dit voor hen betekent. Daarnaast zien we dat vermindering van de CO2-uitstoot veel prioriteit krijgt bij de grote bedrijven. In 2025 zal naar verwachting 1/3 van de fleet elektrisch rijden. Dit zijn enkele highlights van de Monitor Lichte Bedrijfswagens.

Eric Vousten, managing director van VMS | Insight, presenteerde de eerste conclusies tijdens het AM Fleet Event op donderdag 8 april 2021.

Presentatie Monitor Lichte Bedrijfswagens

De Monitor Lichte Bedrijfswagens is een groot nationaal onderzoek over de samenstelling van de vloot lichte bedrijfswagens en over de verwachtingen met betrekking tot toekomstige keuzes. Het veldwerk heeft plaatsgevonden van eind februari tot en met maart 2021. In totaal hebben meer dan 400 bedrijven met in totaal meer dan 37.500 bestelauto’s meegedaan aan het onderzoek.

Het onderzoek is een initiatief van RAI Vereniging en is uitgevoerd door VMS | Insight. Dit is de tweede Monitor Lichte Bedrijfswagens.

In het onderzoek komen de volgende onderwerken aan bod:
– Ontwikkeling voorkeursposities automerken
– Keuzefactoren lichte bedrijfswagens
– Privégebruik
– Verduurzaming
– Prognose (eigen) vloot
– Houding t.a.v. verkeersveiligheid
– Investeringsplannen
– Segmentatie en profilering

Daarnaast zijn deze actuele thema’s toegevoegd aan het onderzoek (t.o.v. 2019):
– Effect van corona op bedrijfsactiviteiten en (toekomstige) keuzes
– Invloed van de subsidieregeling elektrische voertuigen en de invoering van zero-emissiezones

Hieronder volgt de samenvatting van de presentatie. De uitgebreide rapportage van de Monitor Lichte Bedrijfswagens kun je per email ontvangen. Scroll daarvoor helemaal naar beneden.

 Wil je de uitzending nog eens bekijken?

Samenvatting van de presentatie

De highlights uit de Monitor Lichte Bedrijfswagens zijn als volgt:

Herstel aantal gereden kilometers
In 2020 hebben de bestelauto’s minder kilometers gereden (-4% t.o.v. 2019), vooral in goederen en personenvervoer. Verwacht wordt dat 2021 een stijging laat zien van ca. 6% (t.o.v. 2020). Het gemiddelde effect van corona op de km’s van bestelauto’s is dan ook beperkt (maar wel sterk sectorafhankelijk).

Toename wagenpark voorspeld
Per saldo wordt een groei van het wagenpark voorspeld. Zo’n 28% van de bedrijven verwacht de komende vijf jaar een toename van het wagenpark. Vooral service-bedrijven verwachten een toename (+36%). Als we kijken naar bedrijfsgrootte dan is de groei vooral bij middelgrote bedrijven te verwachten.

Betrouwbaarheid, kosten en CO2-uitstoot zijn van belang
Net als bij de vorige meting zijn betrouwbaarheid, verkeersveiligheid en kosten /TCO zeer belangrijke keuzefactoren, alsmede wegligging en comfort. Bij bedrijven met meer dan 200 medewerkers heeft CO2-uitstootvermindering ook zeer grote prioriteit.

Actief bezig met verduurzaming
De meeste bedrijven zijn actief bezig met verduurzaming (85%). Dit wordt vooral gedaan d.m.v. autokeuze, stimuleren van zuinig rijgedrag en efficiënte ritplanning.
Vooral bij de middelgrote en grote bedrijven staat verduurzaming hoog op de agenda. Kleinere ondernemingen (2-9 medewerkers) en ZZP-ers blijven daarin achter, zo’n 23% geeft aan niet actief bezig te zijn met verduurzaming van vervoer. Dit komt vooral door ontbreken van de benodigde tijd en capaciteit en de hogere kosten die ermee gepaard gaan.

Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)
Vanaf 1-1-2025 gaan veel stadskernen dicht voor fossiel-aangestuurde vervoersmiddelen voor goederen en diensten. Gemiddeld de helft van de bedrijven is op de hoogte van die plannen. Kleine bedrijven zijn daar veel minder van op de hoogte dan de grotere. Vooral de bouw is daarin oververtegenwoordigd, 38% is niet op de hoogte.

Ruim een kwart van de bedrijven geeft aan dat ZES grote invloed zal hebben op het wagenpark. Bij de grootste bedrijven met meer dan 1.000 medewerkers geeft zelfs 57% aan dat de invloed groot is

Concrete maatregelen om te voldoen aan ZES:

  • Ruim de helft van de bedrijven geeft aan dat de inzet van volledig elektrische voertuigen voor hun de oplossing gaat bieden. Dit zijn dan voornamelijk de grote bedrijven, en de sectoren post/pakket, service en personenvervoer.
  • Vooral de grotere bedrijven kijken ook naar de mogelijkheden van transport via hubs. Met kleinere elektrische voertuigen (in eigen beheer of van derden) wordt dan de “last mile” afgelegd.

Drie op de tien bedrijven heeft nog geen idee welke maatregelen ze gaan treffen. Het betreft vooral de kleinere bedrijven (en de bouwsector).

Randvoorwaarden voor EV’s
Als belangrijkste randvoorwaarden worden actieradius en voldoende oplaadmogelijkheden genoemd, waarbij gemiddeld een actieradius van 400km als voldoende gezien wordt. Daarnaast zijn ook voldoende laadvermogen, TCO en prijs per gereden kilometer van belang. Van alle bedrijven geeft 75% aan dat de TCO en het prijsniveau vergelijkbaar zouden moeten zijn met traditionele brandstofsoorten.

Snelle adoptie EV te verwachten, 34% EV in 2025
In 2021 verwacht 38% van de bedrijven een EV aan te schaffen. Voor 2022 is dat al 47%, voornamelijk bij post/pakket en personenvervoer.
De brandstofmix van de vloten zal naar verwachting in 2025 voor 34% fossielvrij zijn, waarbij FCEV (waterstof elektrisch) 9% voor zijn rekening zal nemen, en BEV (batterij elektrisch) 25%. Bij de grote bedrijven (200+) wordt zelfs een brandstofmix van 43% fossielvrij verspeld.

Ontvang het rapport Monitor Lichte Bedrijfswagens 2021

Ook op maat voor jouw organisatie!

Alles draait om inzicht. Slimme marketing. Automotive en mobiliteit.

Waar kunnen wij jou mee helpen?