Risico- en stressvol

Uit onderzoek van KeuzeWeg en VMS | Insight onder 350 zakelijke rijders, blijkt dat het gebruik van de smartphone risicovol is en als stressvol wordt ervaren, maar men blijft toch ‘appen’.

Het onderzoek naar smartphonegebruik onder zakelijke rijders is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het gebruik van de smartphone in de auto tijdens het rijden is onveilig, zeker als er tekstberichten worden verstuurd. Een derde van de zakelijke rijders schrijft wel eens een tekstbericht tijdens het autorijden. Van hen heeft maar liefst 3 op de 10 wel eens een bijna-aanrijding gehad als gevolg van het gebruiken van de smartphone. Dit heeft echter hun gedrag niet veranderd, ze blijven berichten lezen en schrijven. De zakelijke rijders die berichten lezen en versturen, zijn jonger dan de gemiddelde zakelijke rijder; bijna de helft (46%) is jonger dan 41 jaar.

De helft van de zakelijke rijders kan verleiding weerstaan?

Ook vinden vrijwel alle zakelijke rijders het lezen en schrijven van berichten onveilig. Maar dit correspondeert niet met hun gedrag; Slechts de helft van de zakelijke rijders zegt geen tekstberichten te lezen of schrijven tijdens het autorijden. Zij zijn in staat om de verleiding van de smartphone te weerstaan.

Gebruik voor werk én privé

De zakelijke rijders hebben vooral contact met collega’s en met familie & vrienden.

Nuttig besteden van reistijd en sociale druk

Nieuwsgierigheid en het efficiënt besteden van de reistijd zijn de belangrijkste redenen voor zakelijke rijders om de smartphone te gebruiken tijdens het autorijden (respectievelijk 50% en 67%). Een kwart voelt sociale druk van collega’s om vlot te reageren; ‘het wordt van me verwacht vlot te reageren’.

Onprettig

Hoewel de redenen om de smartphone te gebruiken vooral liggen in het efficiënt en aangenaam besteden van de reistijd, staan zakelijke rijders niet positief tegenover het lezen en schrijven van tekstberichten. Men vindt het onveilig, stressvol, onprettig en niet normaal. Wel is het zo dat de veel-gebruikers minder negatief zijn dan de andere zakelijke rijders.

Veranderingsbereidheid

Een kwart van de zakelijke rijders wil graag minder worden afgeleid door binnenkomende berichten. Zakelijke rijders zien het gebruiken van de smartphone onderweg als hun eigen verantwoordelijkheid, waarbij de werkgever de taak heeft om te zorgen voor veilige randvoorwaarden, bijvoorbeeld door het onderwerp op de agenda te zetten en op te nemen in de safety culture van het bedrijf. Het idee van een app, die automatisch een antwoord verstuurt dat men tijdelijk offline is, slaat bij een groot deel van de zakelijke rijders aan. Hierbij geven de onderzoekers echter wel de kanttekening mee dat alleen het introduceren van een app niet voldoende is voor veiliger gebruik van de smartphone. Hiervoor is inbedding nodig in een mix van maatregelen via de juiste intermediairs.