Voor het eerst is grootschalig kwalitatief en kwantitatief in beeld gebracht hoe jongeren verschillende vervoerswijzen gebruiken, ervaren en waarderen. Het belangrijkste resultaat: vijf segmenten als aanknopingspunt voor beleid en actie.

De auto heeft helemaal niet afgedaan
Eén van de mythes waar het onderzoek mee afrekent is de gedachte dat de hedendaagse jongere minder auto-minded zou zijn. Joris Schuurman, één van de onderzoekers en werkzaam bij Youngworks: “Het klopt dat het autogebruik onder jongeren achterblijft. Dat is echter eerder een praktische keuze (langer thuis wonen, uitstel van aanschaf) dan een wezenlijk andere voorkeur dan hun ouders. Aan de andere kant is er ook – anders dan vroeger – een groep die uit ideologische redenen liever met fiets, openbaar vervoer en een gelegenheidsleenauto reist. De kracht van ons onderzoek is dat wij deze groep (de ‘onafhankelijke idealisten’in onze segmentatie) maat en getal kunnen geven. Wij schatten dat circa 11% van de jongeren tussen 15 en 25 jaar tot deze doelgroep behoort. Ze wonen met name in een stad. Andere segmenten zijn de ‘behoedzame soloreiziger’, de ‘onbevangen verkeersdeelnemer’, de ‘pragmatische beweger’ en de ‘statusgerichte levensgenieter’.

Jongeren erven de mobiliteitskeuzen van nu
De ‘statusgerichte levensgenieter’ (circa 28%) kenmerkt zich door zijn of haar positieve houding tegenover autorijden en de behoefte aan persoonlijke ruimte. Daarmee lijkt dit segment, volgens Thomas Straatemeier, nog het sterkst op wat beleidsmakers traditioneel denken van de gemiddelde Nederlandse reiziger. Thomas: “Wegen, spoorlijnen, woningen die wij nu aan het bedenken of bouwen zijn liggen er over 40 jaar nog steeds. Met andere woorden: ver na het pensioen van de huidige planners en beleidsmakers. Daarom is het belangrijk hen zicht te geven op de denkwereld van nieuwe generaties”

Fiets is populair, verkeersveiligheid leeft
Jongeren blijken frequente gebruikers van het openbaar vervoer, maar zij waarderen het niet: duur, onbetrouwbaar en druk. De fiets krijgt wel een hoge waardering (en wordt veel gebruikt). Opvallend is dat verkeersveiligheid nadrukkelijk als thema naar voren komt uit het onderzoek. Bijna alle bevraagde jongeren blijken wel iets te hebben meegemaakt.

Download hier het volledige rapport.

Over het onderzoek
In de eerste fase is kwalitatief onderzoek gedaan: wat leeft er? Hoe denken ze? In de tweede fase zijn de inzichten aangescherpt met kwantitatief onderzoek onder 1.581 jongeren. Het onderzoek omvatte focusgroepen met jongeren in diverse leeftijdscategorieën, een enquête, literatuurstudie, expertsessies en de inzet van het Mobiliteitspanel Nederland.

Meer informatie
Titel: ‘Jongeren en Mobiliteit’
Ondertitel: Een onderzoek naar het jongerenperspectief op mobiliteit: typering van doelgroepsegmenten, waarden en motivaties en mobiliteitsgedrag. Aanknopingspunten voor beleid en interventies.
Auteurs: Sander van der Eijk, Thomas Straatemeier (Goudappel Coffeng), Joris Schuurman, Yvonne van Sark (YoungWorks), met medewerking van Robert van Ossenbruggen (CustomerCentral)
Initiatief: Goudappel Coffeng, Youngworks i.s.m. met de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht), Stedelijk netwerk Brabantstad/B5 (Breda, Eindhoven, Helmond, ‘s-Hertogenbosch en Tilburg), Stadsregio Amsterdam, Provincie Gelderland, Provincie Limburg, Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Provincie Utrecht, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Amersfoort, Gemeente Enschede, Kennisinstituut voor Mobiliteit
Uitvoering: 80 bladzijde, geïllustreerd

Bron: Goudappel Groep & infrasite.nl